- VI GÖR ARBETSTERAPI TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA

Meny

Våra tjänster

Konsulter inom paramedicin

Konsulter med kvalitet

TJÄNSTER

ARBETSTERAPI

 • ADL- bedömning (bedömning av aktivitet i det dagliga livet)
 • AFU (arbetsförmågeutredning)
 • STA (Steg Till Arbete)
 • Primärvård
 • Slutenvård
 • Äldreomsorg
 • Hemsjukvård
 • Handstatus
 • Psykiatri
 • Utredning långtids - Covid
 • Kognitiv utredning
 • Arbetsmiljöutredning
 • Ergonomi

FYSIOTERAPI

 • AFU (arbetsförmågeutredning)
 • Primärvård
 • Slutenvård
 • Äldreomsorg
 • Hemsjukvård
 • Psykiatri
 • TIPPA
 • Ergonomi
 • Arbetsplatsbedömning
 • Ortopedi
 • Individanpassade träningsprogram

PSYKOSOCIALT

 • AFU (arbetsförmågeutredning)
 • Primärvård
 • Slutenvård
 • Äldreomsorg
 • Hemsjukvård
 • Psykiatri
 • Kognitiv utredning

UTBILDNING

 • Förflyttning
 • NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) i skolmiljö
 • Anpassningar av skolmiljö
 • Ergonomi
 • Tar fram ny utbildning vid behov

PRODUKTUTVECKLING

 • Hjälpmedel
 • Ortoser
 • Arbetshjälpmedel

Vid speciella behov

TJÄNSTER

Vid behov av konsulter inom paramedicin är ni som uppdragsgivare alltid välkommen att kontakta oss! Då kan vi inleda en dialog kring aktuella behov och presentera alternativ för att säkerställa anpassad kompetens utefter uppdragets karaktär.

Segelstads Rehab har konsulter med spetskompetens inom sina respektive områden. Vi är redo att hjälpa till med era personalbehov. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du få en kostnadsfri offert

KONTAKTA OSS

Vilka är våra kunder

KUNDER

Våra kunder består av olika aktörer främst inom vårdsegmentet. Vi bedriver även utbildningsverksamhet för våra kunder samt andra relevanta konsultuppdrag.

Här nedan kan du läsa vad några av våra klinter tycker.

Våra uppdrag varierar från korta punktinsatser till längre uppdrag. Vi samarbetar återkommande med några av våra kunder vilket ger oss en djupare kunskap om kundens verksamhet, arbetssätt och organisation. Detta ger oss möjligheten att effektivisera och anpassa våra tjänster till kundens specifika behov.

"Undertecknad har samarbetat med Segelstads Arbetsterapi & Handrehabilitering sedan september 2017 och vår samarbete har utfallit mycket bra. Rebecka Segelstad har avlastat mottagningen på ett bra sätt och hon är mycket driven och service-inriktad.

De arbetsterapikonsulter vi har förmånen att arbeta med har alla uppvisat en hög kompetens och enkelt kunnat anpassa sig till vår verksamhet. Jag kan, som verksamhetschef vid Achima Care Fristadens vårdcentral, varmt rekommendera Segelstads Arbetsterapi & Handrehabilitering som leverantör av konsulter inom området."


BJÖRN SIÖSTEEN

Verksamhetschef, Vårdcentralen Achima Care Fristaden"Vi har under det senaste året haft ett mycket bra samarbete med Segelstads Rehab. Dem har hjälpt med att lösa personal frågan med arbetsterapeut på ett utmärkt sätt. Vi har avtal att leverera till arbetsförmedling. Detta avtal är Sgelstads och deras Terapeuter väl insatta i och det är ett stort stöd för oss som leverantör. Man jobbar med hög service och ett mycket professionellt team av medarbetare Med dessa kan jag varmt rekommendera Segelstads Rehab AB som leverantör"


JONAS ÅSTRÖM

Enhetschef, Astar"Ett av de bästa samarbeten vi har haft. Lyhörda, professionella och snabba."


SOFIA TEDSJÖ

Advokat och delägare på C J Advokatbyrå"Rebecka Segelstad har med sitt team utarbetat koncept för vår leverans mot Arbetsförmedlingen inom aktivitesbaserade utredningsplatser. Samarbetet har varit precis som förväntat och Segelstads Rehab har varit en utmärkt sparringpartner."


ARALIA ERIKSSON

Operativ chef, Eyes 4 Work

"Vårdcentralen Centrum Flen samarbetar med Segelstads arbetsterapi och handrehabilitering med våra patienter som behöver arbetsterapeutkontakt. Vårdcentralen upplever att vi har ett gott samarbete mellan företagen."


LENA ANDERSSON

Verksamhetschef, Vårdcentralen Flens Centrum"Segelstad Rehab har haft kunnig personal som har tillfört med enorm kunskap inom AUP till våra arbetsterapeuter och bolaget. Ett väldigt bra och smidigt samarbete vi har haft med dem"


HOSHANG YOUSEF

Regionchef, AcceptaVi"Segelstads Rehab AB är ett mycket komplett företag med trevlig och engagerad personal med gedigen kompetens inom alla arbetsterapeutiska områden. Personal tar sig tid och instruerar såväl boendets personal och klienten med stort engagemang och kompetens. Vi rekommenderar varmt Segelstads."


SEBASTIAN ERICSSON

Bergslagsgården"Blomman vårdcentral har förmånen att arbeta med kompetenta och engagerade konsulter inom arbetsterapi från Segelstad. De har visat hög kompetens och anpassat sig till vår arbetsplats och våra patienter på ett mycket bra och engagerat vis. Jag som Enhetschef, kan varmt rekommendera Segelstads Arbetsterapeuter."


ANNETTE DAGSBERG

Enhetschef, Blomman vårdcentral