- VI GÖR ARBETSTERAPI TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA

Meny

Kontakt

Hör av dig för att boka ett möte

Det här är vi

LEDNINGSGRUPP


Rebecka Segelstad

Leg. Arbetsterapeut


VD

Kundansvarig

Psykiatri

Bemanning

AFU

Produktutveckling

Utbildning

Kundansvarig

Primärvård

Hemsjukvård

Äldreboende

Handutbildning

Förflyttningsutbildning


076-853 93 35

rebecka.segelstad@segelstads.se


Jessica Siljehav Lilja

Leg. Arbetsterapeut


Konsultchef

Kundansvarig

ADL

Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Företagshälsovård


076-314 95 08

jessica.siljehavlilja@segelstads.se