- VI GÖR ARBETSTERAPI TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA

Meny

Om oss

På Segelstads Rehab AB

VD har ordet

REBECKA SEGELSTAD

Segelstads Rehab AB startades av Leg. Arbetsterapeut Rebecka Segelstad för att till en början agera som underkonsult till en privat vårdcentral. Ganska snart uppmärksammades att det finns ett omfattande behov av kompetent och flexibel personal inom området hos fler aktörer varpå företaget utvecklades till att omfatta fler konsulter i verksamheten. I dag försörjer vi våra uppdragsgivare med konsulter inom paramedicin och är verksamma i hela landet. Nyckeln till att vi upplever ett positivt inflöde av kunder ror vi beror på våra ledord som präglar den dagliga verksamheten – Flexibelt, Mervärde, Klientcentrerat och Personligt!


LedordFlexibilitet


För oss på Segelstads Rehab innebär det att vi har flera tillgängliga konsulter inom olika kompetensområden. Våra konsulter erbjuds en fri roll där de i hög grad kan styra sin vardag gällande arbetstider och vara flexibla utifrån kundens behov och önskan om tillgänglighet. Då våra uppdragsgivare såväl som konsulter är geografiskt utspridda i landet erbjuds konsulterna att upptäcka nya platser och situationer om så önskas. Det tror vi skapar motivation, ger frihet och utvecklar individen i sin profession. Vi är även en självgående organisation. Det innebär att vi självständigt löser våra utmaningar inom organisationen i möjligaste mån.


Mervärde


Vi jobbar först och främst med de tjänster som kunden har behov av enligt avtal. Vi skall dock även vara lyhörda för utvecklingspotential hos våra kunder. Detta innebär att vi kan ge konkreta förslag på utvecklingsområden hos kunden som vi inom vår expertis kan bidra med. Vi är en lärande organisation och konsulterna hos oss får ta del av sina kollegors kunskap via internutbildning och mentorskap när det behövs. Detta gör att vi som är verksamma inom bolaget utvecklas inom vår yrkesroll och därmed blir vi även mer tillgängliga för flertalet kunder.


Klientcentrerat


Våra konsulter arbetar utifrån ett tvådelat perspektiv och vi strävar alltid efter ett personligt och professionellt bemötande både gentemot våra klienter och våra uppdragsgivare. Det innebär att respektera och ta hänsyn till klientens behov och önskemål utifrån grundläggande rättigheter samtidigt som vårt tjänsteutövande ska resultera i att erforderlig kompetens som behövs för att uppfylla uppdragsgivarens efterfrågan levereras i enlighet med det som avtalats. För att säkerställa detta ger vi konsulter möjlighet till mentorskap, introduktion och utbildning vid behov. Uppföljningsarbetet under och efter utförd tjänst gentemot vår uppdragsgivare säkerställer kontinuerligt lärande och utveckling i organisationen.


Personligt


Vi har en strävan att alltid träffa våra kunder innan vi inleder ett samarbete. Detta för att bygga långsiktiga relationer, och tillföra så mycket kunskap som möjligt till kundens och vår verksamhet. Vi följer alltid med våra konsulter första tiden på nya arbetsplatser när det behövs. Vi anpassar introduktionen efter våra konsulters behov och finns även tillgängliga att hjälpa varandra lösa problem som kan uppstå inom respektive område. Detta för att våra konsulter, kunder och klienter skall känna sig trygga med oss på Segelstads Rehab.

Vill du få en kostnadsfri offert

KONTAKTA OSS

LEDNINGSGRUPP


Rebecka Segelstad

Leg. Arbetsterapeut


VD

Kundansvarig

Psykiatri

Bemanning

AFU

Produktutveckling

Utbildning


076-853 93 35

rebecka.segelstad@segelstads.se


Jessica Siljehav Lilja

Leg. Arbetsterapeut


Konsultchef

Kundansvarig

ADL

Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Företagshälsovård


076-314 95 08

jessica.siljehavlilja@segelstads.se


Mikael Lindbom

Administratör


070-364 88 34

(vardagar 12-13:30 eller via sms)

mikael.lindbom@segelstads.se

Vi letar alltid efter kompetent personal

GÅ MED I VÅRT TEAM